Fultextové vyhledávání
         |        tisk 
Vítejte na Ústavu letadlové techniky
  Výuka letectví na ČVUT v Praze má velmi dlouhou tradici. První přednášky v oboru letectví byly zahájeny již v roce 1929 a v roce 1976 byla na Fakultě strojní zřízena nová Katedra letadel, která byla předchůdkyní současného Ústavu letadlové techniky, působícího na Fakultě strojní. Ústav připravuje studenty a vychovává nové letecké odborníky pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu, vývoje a letecké dopravy. Ústav zajišťuje výuku oboru „Letadlová a kosmická technika“ v návazném magisterském studijním programu "Letectví a kosmonautika" na Fakultě strojní (v rámci mezifakultní spolupráce) a také výuku řady odborných leteckých předmětů v leteckých oborech a zaměřeních na ostatních fakultách ČVUT v Praze. Ústav zajišťuje také další postgraduální výchovu absolventů a leteckých specialistů ve studijním programu doktorského studia „Dopravní stroje a zařízení“ a "Provoz a řízení letecké dopravy".

  Ústav realizuje velice rozsáhlou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, zaměřenou do mnoha oblastí podle konkrétních potřeb letecké praxe. Ústav spolupracuje s řadou průmyslových a výrobních podniků a provozovatelů letecké techniky a je zapojen do řešení mnoha národních nebo mezinárodních projektů. Ústav letadlové techniky se také podílel na činnosti Centra leteckého a kosmického výzkumu s podporou MŠMT ČR na Fakultě strojní ČVUT v Praze. ČVUT a Ústav letadlové techniky se také účastní mezinárodní spolupráce leteckých univerzit a to především členstvím v Pegasus Group (Partnership of an European Group of Aeronautic and Space Universities), členstvím v New Cesaer Canada/EU project a EAI (European Aerospace Institute).


Dne 07.03. 2017 proběhne na Ústavu letadlové techniky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se zaměřením na poskytnutí informací široké studentské veřejnosti se zájmem o studium oboru Letadlová technika. Více informací naleznete zde:
 

Od akademického roku 2013/14 je na Ústavu připraven nový mezifakultní magisterský studijní program:
"LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA".

Více informací naleznete zde.

Novinky
10.02.2017 - Dne 07.03. 2017 proběhne na Ústavu letadlové techniky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se zaměřením na poskytnutí informací široké studentské veřejnosti se zájmem o studium oboru Letadlová technika. Více informací naleznete zde:

09.01.2017 - Společnost Time Air nabízí pracovní příležitost na pozici Technický manager. Více informací zde: