Fultextové vyhledávání
         |        tisk 
Vítejte na Ústavu letadlové techniky
  Výuka letectví na ČVUT v Praze má velmi dlouhou tradici. První přednášky v oboru letectví byly zahájeny již v roce 1929 a v roce 1976 byla na Fakultě strojní zřízena nová Katedra letadel, která byla předchůdkyní současného Ústavu letadlové techniky, působícího na Fakultě strojní. Ústav připravuje studenty a vychovává nové letecké odborníky pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu, vývoje a letecké dopravy. Ústav zajišťuje výuku oboru „Letadlová a kosmická technika“ v návazném magisterském studijním programu "Letectví a kosmonautika" na Fakultě strojní (v rámci mezifakultní spolupráce) a také výuku řady odborných leteckých předmětů v leteckých oborech a zaměřeních na ostatních fakultách ČVUT Praze. Ústav zajišťuje také další postgraduální výchovu absolventů a leteckých specialistů ve studijním programu doktorského studia „Dopravní stroje a zařízení“ a "Provoz a řízení letecké dopravy".

  Ústav realizuje velice rozsáhlou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, zaměřenou do mnoha oblastí podle konkrétních potřeb letecké praxe. Ústav spolupracuje s řadou průmyslových a výrobních podniků a provozovatelů letecké techniky a je zapojen do řešení mnoha národních nebo mezinárodních projektů. Ústav letadlové techniky se také podílel na činnosti Centra leteckého a kosmického výzkumu s podporou MŠMT ČR na Fakultě strojní ČVUT v Praze. ČVUT a Ústav letadlové techniky se také účastní mezinárodní spolupráce leteckých univerzit a to především členstvím v Pegasus Group (Partnership of an European Group of Aeronautic and Space Universities), členstvím v New Cesaer Canada/EU project a EAI (European Aerospace Institute).
 

Od akademického roku 2013/14 je na Ústavu připraven nový mezifakultní magisterský studijní program:
"LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA".

Více informací naleznete zde.

Novinky
25.05.2016 - Společnost Úřad pro civilní letectví nabízí pracovní příležitost do oddělení konstrukce a malých letadel. Více informací zde:

13.05.2016 - Společnost CEPA EXPO a.s. nabízí pracovní příležitost, zvláště vhodné pro studenty letectví. Více informací zde:

02.10.2015 - Na Fakultě strojní nově vznikl portál U2W který  je určen pro studenty/studentky Fakulty strojní ČVUT v Praze, absolventy/absolventky fakulty a pracovníky fakulty. Portál umožňuje vyhledávat a sledovat nabídky bakalářských, diplomových, disertačních prací, nabídky zaměstnání, praxe a brigády, zadané buď pracovníky fakulty nebo spolupracujícími firmami, dále projekty a nabídky na zahraniční pobyty a stáže.